News & Events News & Events

Tiếp tục hoàn thiện và thể chế hoá các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán (01/06/2011 09:51:00)
Ngày 31/5/2011, Bộ Tài chính phối hợp với Hội nghị Liên Hiệp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) và Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Hội nghị bàn tròn về xây dựng năng lực kế toán kiểm toán nhằm xây dựng năng lực phục vụ việc lập báo cáo doanh nghiệp chất lượng cao, đánh giá thực trạng và đáp ứng nhu cầu xây dựng năng lực chuyên môn và thể chế trong lĩnh vực kế toán và báo cáo doanh nghiệp tại các nước đang phát triển.
Các điểm lưu ý khi quyết toán thuế TNDN (năm 2010)
Để hướng dẫn cho các doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN...
Giãn thuế một năm cho doanh nghiệp nhỏ
Chính phủ hôm qua đã đồng ý gia hạn nộp thuế thu nhập cho các doanh nghiệp nhỏ...

About 5S About 5S

5S is an accounting and financial consulting firm, providing creative solutions to assist the growing companies in successful management of financial and accounting activities as well as in efficient arrangement of financial sources to increase the companies’ economic value added.

With the core values “Dedicated, Honest, Professional, Innovative and Flexible”, a team of professional consultants who are well trained and have got recognized degrees, and a wide network of high-ranking experts in banking and finance industries

Video