DỊCH VỤ TƯ VẤN

- Phân tích báo cáo tài chính và xác lập mục tiêu

- Căn cứ vào quy mô, mô hình hoạt động của từng doanh nghiệp, kết hợp với chia sẻ của khách hàng về định hướng chiếu lược, mục tiêu chúng tôi hỗ trợ khách hàng thiết kế báo cáo tài chính phục vụ cho mục đích quản trị đồng thời lập báo cáo kế toán quản trị hàng tháng cho khách hàng

Tư vấn phân tích dòng tiền và lập kế hoạch dòng tiền

Nhiều công ty bị thiếu hụt dòng tiền. Phân tích dòng tiền càng chi tiết, Khách hàng càng có thể tìm ra các xu hướng và ngoại lệ hiệu quả hơn.

Khi có yêu cầu từ Khách hàng, Five Star thiết kế hệ thống kế toán và lập báo cáo phân tích dòng tiền chi tiết, có thể dùng để theo dõi tính chính xác của các dự báo, so sánh dòng tiền thực tế với dự toán, từ đó hỗ trợ cho việc lập ngân sách cho giai đoạn tiếp theo

Lập kế hoạch tài chính

Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp là một phần quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Đội ngũ kế toán giàu kinh nghiệm của Five Star sẽ giúp khách hàng xây dụng kế hoạch tài chính cùng mô hình tài chính phù hợp để doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định tài chính.

Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch tài chính của Five Star giúp doanh nghiệp:

  • Đặt mục tiêu tài chính
  • Lập báo cáo ngân sách, phục vụ cho việc điều chỉnh dòng tiền
  • Đo lường hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc dự án kinh doanh theo thời gian
  • Cải thiện cơ hội nhận được tài trợ của doanh nghiệp

Quay lại Dịch vụ

(028)39105931