Dịch vụ tính và lập bảng lương:

Một trong những vấn đề phần làm mất nhiều thời gian của các doanh nghiệp nước ngoài (thậm chí cả doanh nghiệp trong nước) khi hoạt động tại Việt Nam là làm sao để đảm bảo tuân thủ và thực hiện các thủ tục hành chính, nhân sự cho Người lao động trong nước và Người lao động nước ngoài trong khi luật và quy định thường xuyên được cập nhật và thay đổi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính, lập bảng lương cùng các công việc liên quan công tác nhân sự cho khách hàng

Phạm vi dịch vụ:

  • Xây dựng bảng lương định kỳ dựa trên bảng chấm công, chính sách công ty và hợp đồng lao động
  • Tính toán các khoản chi trả và giữ lại theo luật
  • Gửi phiếu lương đến từng nhân viên
  • Lập báo cáo định kỳ về lương, thuế thu nhập cá nhân
  • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lợi ích sản phẩm:

  • Tiết kiệm chi phí
  • Giảm thiểu rủi ro
  • Bảo mật thông tin
  • Đảm bảo tuân thủ pháp luật

Quản lý tài khoản ngân hàng:

Đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Một trong những công việc chiếm nhiều thời gian của doanh nghiệp là theo dõi và thực hiện các lệnh chuyển tiền tại ngân hàng, đặc biệt để đối chiếu các giao dịch ngân hàng với các khoản phải thu, phải trả và đảm bảo các giao dịch này được thực hiện đúng quy trình và có chứng từ phù hợp.

Five Star giúp khách hàng quản lý tài khoản ngân hàng, lập lệnh thanh toán và đối chiếu với sổ sách kế toán

Xuất hóa đơn bán hàng, theo dõi công nợ phải thu

Dựa trên hợp đồng, các hồ sơ kế toán liên quan và hướng dẫn của khách hàng, Five star xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ, đồng thời theo dõi các khoản phải thu.

Quay lại Dịch vụ

(028)39105931