DỊCH VỤ CỦA FIVE STAR: 

- Tư vấn tuân thủ: Lập báo cáo tài chính, Dịch vụ thuế, Dịch vụ về lao động, Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế.

- Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: Dịch vụ tính và lập bảng lương, Quản lý tài khoản ngân hàng, Xuất hóa đơn bán hàng, Theo dõi công nợ phải thu.

- Dịch vụ tư vấn: Phân tích báo cáo tài chính và xác lập mục tiêu, Tư vấn phân tích dòng tiền và lập kế hoạch dòng tiền, Lập kế hoạch tài chính


Lập báo cáo tài chính

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

  Dịch vụ thuế

 Dịch vụ tính và lập bảng lương

 Phân tích báo cáo tài chính và xác lập mục tiêu

 Dịch vụ về lao động

 Quản lý tài khoản ngân hàng

 Tư vấn phân tích và lập kế hoạch dòng tiền

 Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế

 

Lập kế hoạch tài chính

 

 

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Xem địa chỉ doanh nghiệp