Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện

Tiếp tục hoàn thiện và thể chế hoá các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán (01/06/2011 09:51:00)
Ngày 31/5/2011, Bộ Tài chính phối hợp với Hội nghị Liên Hiệp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) và Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Hội nghị bàn tròn về xây dựng năng lực kế toán kiểm toán
Các điểm lưu ý khi quyết toán thuế TNDN (năm 2010)
Để hướng dẫn cho các doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều quy phạm pháp luật từ Nghị định cho đến Thông tư hướng dẫn.
Giãn thuế một năm cho doanh nghiệp nhỏ
Chính phủ hôm qua đã đồng ý gia hạn nộp thuế thu nhập cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ trong vòng một năm, theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Giới thiệu về 5S Giới thiệu về 5S

5S là công ty tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực kế tóan tài chính, cung cấp các giải pháp sáng tạo giúp các các doanh nghiệp đang phát triển thực hiện quản lý tốt họat động kế tóan tài chính, kế toán quản trị, kiểm soát nội bộ và thu xếp nguồn vốn hiệu quả nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Với phương châm “Tận tâm, trung thực, chuyên nghiệp, sáng tạo & linh họat” , đội ngũ nhân sự cơ hữu chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, có bằng cấp được công nhận cùng mạng lưới các chuyên gia tư vấn là các nhân sự cao cấp

Video