Nhân lực tư vấn

Ông Ngô Lê Quang Trí
Ông đã có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tài chính, đảm nhiệm các vị trí cao cấp với các tập đoàn thuốc lá và thời trang lớn của Việt Nam. Ông là chuyên gia trong việc kiểm soát các công việc kế toán và hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp, như kiểm soát ngân sách, xây dựng các qui trình kế toán chuẩn mực, quản lý vốn lưu động và dòng tiền để đảm bảo doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả cũng như có kế hoạch vay ngân hàng phù hợp …. Ông tốt nghiệp đại học Mở và có các chứng chỉ kế toán tài chính khác nhau từ Bộ Tài Chính, Ernst & Young, PACE và BCC Vocational School….
Ông gia nhập 5S từ đầu năm 2010 và đã và đang thực hiện các dự án tư vấn cho các công ty trong các ngành khác nhau như xây dựng, dịch vụ, thương mại, truyền thông…

Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Bà Đào Phượng Thuý
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Cố vấn và Chuyên Gia Tư Vấn cấp cao của 5S
Ông Phạm Quế Phong
Giám Đốc Điều Hành - 5S
Ông Lý Trường Chiến
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Cố Vấn Cao Cấp - 5S
Ông Huỳnh Văn Hoà
Chuyên gia tư vấn cao cấp - 5S
Ông Ngô Lê Quang Trí
Giám Đốc Khối tư Vấn Doanh Nghiệp – 5S