Thuế GTGT

STT Số hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Download
1 35/2011/TT-BTC Thông tư 35/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông 15/03/2011 [Download]
2 19/CT-UBND Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng do UBND TP Hà Nội ban hành 06/09/2010 [Download]
3 128/2010/TT-BTC Thông tư 128/2010/TT-BTC tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu do Bộ Tài chính ban hành 26/08/2010 [Download]
4 94/2010/TT-BTC Thông tư 94/2010/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành 30/06/2010 [Download]
5 92/2010/TT-BTC Thông tư số 92/2010/TT-BTC, Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của DN 17/06/2010 [Download]
6 237/2009/TT-BTC Thông tư 237/2009/TT-BTC xử lý thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệ máy móc 18/12/2009 [Download]
7 129/2008/TT-BTC Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT 26/12/2008 [Download]
8 123/2008/NĐ-CP Nghị định 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng 08/12/2008 [Download]
9 13/2008/QH12 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 03/06/2008 [Download]

Hỗ trợ khách hàng