Giới thiệu về 5S

Năng lực lõi
Kết cấu sàn nhà5S có đội ngũ nhân sự cơ hữu chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, có bằng cấp được công nhận và mạng lưới các chuyên gia tư vấn là các nhân sự cao cấp trong ngành tài chính-ngân hàng với nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các tập đoàn đa quốc gia và tham gia giảng dạy cho doanh nghiệp.