Các điểm lưu ý khi quyết toán thuế TNDN (năm 2010)
ể hướng dẫn cho các doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều quy phạm pháp luật từ Nghị định cho đến Thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn còn một số điểm vướng mắc khi tiếp cận các văn bản pháp luật này. Hiểu rỏ các khó khăn của các doanh nghiệp, trên cơ sở của các công văn hướng dẫn chi tiết của BTC-TCT, Phòng Nghiệp vụ 1 – Công ty Kiểm toán AS đã tổ chức thực hiện buổi hội thảo về các vấn đề đáng chú ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2010. Buổi hội thảo bàn về nhiều vấn đề sau:

 

 

-          Thuế TNDN đối với các khoản chênh lệch tỷ giá.

-          Các điểm lưu ý về thuế khi khấu hao TSCĐ và đánh giá lại TSCĐ

-          Chi phí lãi vay

-          Các khoản phải trả cho người lao động

-          Các khoản chi phí bị khống chế

-          Trích lập dự phòng các khoản đầu tư chứng khoán

-          Cách xác định năm đầu tiên ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN

-          Thuế TNDN đối với các khoản chi phí tài trợ

-          Xử phạt & ấn định thuế

-          Các quy định mới về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Nội dung của buổi hội thảo được tóm gọn trong file powerpoint, độc giả quan tâm có thể download tại Mục văn bản của trang web:

(Direct link: Các điểm lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2010)