Giãn thuế một năm cho doanh nghiệp nhỏ

Theo đó, số thuế được gia hạn nộp là thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hằng quý và số thuế quyết toán cả năm 2011, bao gồm cả số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 chuyển sang.

alt
Khoảng 200.000 doanh nghiệp nằm trong diện được giãn thuế trong năm 2011. Ảnh: Hoàng Hà.

Cụ thể, số thuế tính tạm nộp quý I/2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/4/2012. Số thuế quý II/2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất 30/7/2012. Quý III được gia hạn chậm nhất 30/10/2012. Còn quý IV gia hạn chậm nhất 31/3/2013.

Hiện nay, doanh nghiệp được coi là vừa và nhỏ là những đơn vị sản xuất, kinh doanh động lập có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người. Doanh nghiệp có số nhân lực dưới 10 người gọi là siêu nhỏ. Còn doanh nghiệp có từ 10 đến 49 nhân công được coi là doanh nghiệp nhỏ.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực thì số thuế được giãn nộp, không bao gồm số thuế tính trên phần thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Ngoài ra, phần thu từ hoạt động kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu không thuộc diện hàng tiêu dùng không thiết yếu cũng không giãn thuế.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, số tiền dành cho đợt giãn thuế này vào khoảng 7.000 tỷ đồng. Số đơn vị nằm trong diện có thể được giãn thuế vào khoảng 200.000 trên tổng số 360.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tại Việt Nam.

Hồi năm 2009 đối phó với lạm phát, khủng hoảng, Chính phủ cũng thực hiện việc giãn thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số ngành hàng, dịch vụ. Tổng số thuế ước giãn cho cả đợt vào khoảng 10.000 tỷ đồng.

Theo Vnexpress.net

 

Tóm lược một số nội dung trong công văn 518/TCT-CS ngày 14/02/2011 về thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2010

Để hỗ trợ altcho các doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010, Tổng Cục Thuế đã cho ban hành công văn này  lưu ý một số nội dung khi quyết toán thuế TNDN. Các vấn đề trong nội dung "Chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế", Công ty Kiểm toán AS tóm lược lại một số ý chính như sau:

1. Chi phí khấu hao tài sản cố định:

- Trường hợp TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng do sự cố tạm thời dừng với thời gian dưới 12 tháng để sửa chữa rồi tiếp tục phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm dừng được tính vào chi p hí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đọc thêm...